FRED

Alfreda Miodowicza sfotografowałem podczas dwóch jubileuszowych kongresów OPZZ:
z okazji XXV - lecia (2009) i XXX - lecia (2014) tej organizacji.
Zdjęcie poniżej autorstwa, Krzysztofa Krausa, przedstawia "Freda" i autora pozostałych zdjęć podczas przerwy w obradach w dniu 29 maja 2014. 

powrót