„Moje ulice”

Na drugiej stronie życia

Gdzie metafor amfory

¦piewaj±

¦miechem dziecka, 

Ostatkiem spojrzenia

Alkoholem i dziwk±

Moje ulice zakwitaj±.