1918

Działo się w Słaboszowie dnia dziesiątego sierpnia tysiąc dziewięćset osiemnastego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Leon Gołębski czterdziesci lat mający włościanin z Wymysłowa w obecności Franciszka Grygla pięćdziesiąt lat i Wincentego Hołdy czterdzieści pięć lat mających, włościan z Wymysłowa i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tamże dnia wczorajszego roku bieżącego o godzinie ósmej rano, z jego prawej małżonki Agaty z Michalskich trzydzieści lat mającej.

Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym przez Nas w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Helena, a rodzicami chrzestnymi byli Jan Michalski i Franciszka Gołębska.

Po czem akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas podpisany został.

                                                                                                                             X..............................

Na marginesie odnotowano:
"Zawarła związek małżeński dnia 28 IX 1938 roku
w kościele parafialnym w Słaboszowie
z Stefanem Zegan

X............................".

Kopię wpisu do księgi ochrzczonych uzyskano dzięki jak zwykle uprzejmemu i życzliwemu Księdzu Antoniemu Sewerynowi, proboszczowi Parafii PW Świętego Mikołaja w Słaboszowie.

Drugi dokument to świadectwo urodzenia wydane na podstawie oryginalnego wpisu w 1948r. Poniżej dwa zdjęcia mojej najukochańszej Babci Heli.

 

powrót do jadłospisu

Antek i Janek