samotne, oklepane

słowa pocałunków

pocałunki słów

i czyjeś ciało

omaści nas znów

pewnością siebie

albo śmiercią