ej ty poczekaj poczekaj jeszcze troszeczkę



pamiony

żizń
6x9
zwony
wytub
kutia
detyny
divky

powrót